Skip to main content

Naturvårdsverket byt

Naturvårdsverket byter ut den handläggare som arbetat med utredningen om bågjakt. Handläggaren byts ut efter att två privatpersoner anklagat honom för att vara jävig eftersom han arrangerar och säljer jakter. Naturvårdsverket har gjort en utredning huruvida handläggaren är jävig och myndighetens utredning visar att så inte är fallet. Men Naturvårdsverket väljer ändå att byta handläggare […]

Tvist om jakt med pi...

Naturvårdsverket har föreslagit att jakt med pilbåge ska bli tillåtet. Det är något som Svenska jägareförbundet välkomnar. Men förslaget kritiseras nu av flera remissinstanser, däribland Jordbruksverket. Den som vill jaga med pilbåge måste, enligt Naturvårdsverkets förslag, ha en vanlig jägarexamen och en internationell bågexamen. Det skulle då vara tillåtet att jaga bland annat rådjur, räv, […]

Jordbruksverket vägr

Naturvårdsverkets förslag om att tillåta bågjakt saknar vetenskapligt underlag om djurskyddsaspekterna. Det skriver Jordbruksverket i sitt remissvar och vägrar ta ställning till förslaget. Plus Artikel

JRF vill ha färre re

Jägarnas Riksförbund (JRF) vill att även andra pilbågar än så kallade compoundbågar ska tillåtas för jakt. Dessutom bör det vara tillåtet att fälla alla jaktbara arter med pilbåge, anser JRF. I svaret till Naturvårdsverket om förslaget att införa bågjakt i Sverige vill JRF ha färre regler om jakt med pilbåge. Förbundet tycker att alla pilbågar […]

 
error: Content is protected !!