Norge Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Buskerud er en del av. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.  Kvoten i region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder er satt til totalt 24 gauper med en totalkvote på 7 voksne hunndyr. Det åpnes […]