Norge
Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Buskerud er en del av. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. 

Kvoten i region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder er satt til totalt 24 gauper med en totalkvote på 7 voksne hunndyr.

Det åpnes for kvotefri jakt i kommunene i Aust-Agder som er beiteprioritert område. Rovviltnemnda i region 2 er gitt myndighet til å fastsette jaktområder, fordele kvoten, fastsette reservekvote og fastsette øvrige vilkår for kvotejakt på gaupe i regionen, herunder begrensninger i jakt på familiegrupper. 

> Läs mer