Av de vilda djuren utgör älgen den största faran. Under 1998–2015 dog 101 personer i älgolyckor och tusentals skadades.

Jan-Erik Ingvall vill skjuta alla vargar (HBL 14.11): ”Det enda rationella vore att skjuta alla vargar i vårt land och därefter hålla vargen borta genom fri jakt.”

Vargen har inte dödat en enda människa sedan 1880-talet. I dag är hund- och kattägarna rädda för att vargen kommer och tar deras keldjur.

Ändå är bilen mycket farligare än vargen för dessa. Hundra- eller kanske tusentals keldjur dör årligen under gummihjul. Genom att sänka hastigheterna på vägarna kunde en del av dessa olyckor undvikas.

Insändare av Pekka Poutanen Kyrkslätt

> Läs mer