Av de vilda djuren utgör älgen den största faran. Under 1998–2015 dog 101 personer i älgolyckor och tusentals skadades. Jan-Erik Ingvall vill skjuta alla vargar (HBL 14.11): ”Det enda rationella vore att skjuta alla vargar i vårt land och därefter hålla vargen borta genom fri jakt.” Vargen har inte dödat en enda människa sedan 1880-talet. I […]