Norge 2018 
Rovviltets Röst
Uppdaterad 2018-09-17

September
17
Død ulvevalp funnet i Østmarka

En turgåer meldte funnet til Statens naturoppsyn (SNO) mandag kveld. Valpen ble funnet sør-vest i ulvereviret Østmarka, i Akershus.

– SNOs undersøkelser viser at valpen ikke har vært død lenge, og at den var relativt liten av vekst. Politiet har rutinemessig opprettet sak på funnet, og valpen vil bli sendt til standard undersøkelser og prøvetaking, sier Frode Aalbu, fungerende seksjonsleder i SNO.

Statens naturoppsyn har tidligere i år påvist et ungekull på fem valper i Østmarka-reviret. 

> Läs mer

16
En ulv har blitt skutt ved Blåmyra i Ringsaker.

Det forteller rovviltkontakt i Ringsaker kommune, Olaf Tørudbakken, til Ringsaker Blad rett før klokken 13.30 søndag.

Da har ulven akkurat blitt skutt.

– Den ble skutt på grensa mellom Ringaker og Hamar, nord for Blåmyra, sier Tørudbakken.

Se kart nederst i saken
Tidligere søndag meldte Ringsaker Jakt- og Fiskeområde på Facebook om en fersk observasjon av ulv i området rundt Blåmyra.

Området ligger nord for Vollkoia i Furnes allmenning, og nordøst for Nybygda.

> Läs mer på Ostlendingen

15
Ordførerbrevet og folkets syn
Deler av lokaldebatten om forskjellige samfunnsforhold egner seg godt til å bli håndtert i medier med bred nasjonal dekning, og det fordi ”alt henger sammen med alt”. Jeg synes blant annet at forskjellige natur- og faunasituasjoner i Hedmark argumenteres i for stor grad av Høyre og Senterpartiet, og for å få de beste beslutningsgrunnlagene for samfunnet er det nødvendig at også vi lengre til venstre kommer sterkere fram i meningslyset.
> Läs mer på Nationen

16 Maj
Angående fellingstillatelse på ulv
Vi ser at Fylkesmannen i Oslo og Akershus nettopp har innvilget fellingstillatelse på en ulv i Nannestad. I følge vedtaket gis tillatelsen fordi «fare for skade er stort». Dette er altså en streifulv, på vandring etter make. Streifulver vandrer som regel videre etter kortere eller lengre tid og Rovviltets Røst ser med bekymring på denne utviklingen der fellingstillatelse på ulv som ennå ikke har gjort skade, innvilges etter en telefonsamtale fredag ettermiddag og der 3 ukers klagefrist er et hån mot organisasjoner som ønsker å klage. Rovviltets Røst har likevel sendt inn en klage de hovedargumentet vårt er at det foreligger en samarbeidsavtale med Sveige om å etterstrebe å finne DNA på ulver man ikke vet opphavet til, slik som denne .

> Läs mer på oa.no

Av Anne Margrethe Vadder Leder > Rovviltets røst

31 Januari

Tusentals protesterade mot norsk vargpolitik
Fler än 5.0000 och kanske ända upp mot 10.000 personer deltog vid måndagens demonstration. Och de mycket kraftiga reaktionerna mot klimatministerns beslut kommer nu få politiskt gehör. För redan nu står det klart att den jakttiden för den norska licensjakten på varg förlängs med sex veckor och får nu pågå till och med den 31 mars.

> Läs mer

Twenty-eight. That is the number of wolves that hunters killed in Norway this winter. The hunters shot wolves both inside and outside the so-called wolf zones. The latest population estimates from early 2017 indicate maximum 56 wolves in Norway, plus the same amount living at the border with Sweden. The wolf is still a protected species, also in Norway. Then why is there so much hostility towards the wolf?

WWF sues Norwegian state

The Norwegian management of wolves, boiling down to killing almost 50% annually, is unlawful. As WWF states, it goes against the Norwegian constitution, the Biodiversity Act and the Bern Convention. WWF submitted short-term demands to stop the winter hunt. However, the Oslo District Court dismissed the case twice.

Another case now goes to court, next week. The trial will take place April 24th to 28th.

>Läs mer