Det borde vara nog nu. Den oförenliga vargjakten avlöses av jakt på 76 lodjur i landet. Lodjur och varg är båda rödlistade arter, vilket innebär att deras framtid inte är säkrad. Ska då dessa djur över huvud taget jagas. Det är vad debatten borde handla om. Vad hände med värnet om den biologiska mångfalden och vad hände med strävan om en natur i balans?

Fega och ointresserade politiker förmår inte ta tag i den alltmera infekterade jakten i Sverige. Vill vi ha ett land där djurlivet styrs av en liten minoritets jaktintressen. En hobby som för länge sedan urartat. Exempelvis får motorfordon (fyrhjulingar, scootrar) användas i jakten på våra rovdjur. Fordonen och hundar får hetsa djuren i djup snö. Jägarnas livsstil hotar stora delar av djurlivet i Sverige. Jakten borde därför utredas och synas i sömmarna och i många fall upphöra helt och hållet.