Det borde vara nog nu. Den oförenliga vargjakten avlöses av jakt på 76 lodjur i landet. Lodjur och varg är båda rödlistade arter, vilket innebär att deras framtid inte är säkrad. Ska då dessa djur över huvud taget jagas. Det är vad debatten borde handla om. Vad hände med värnet om den biologiska mångfalden och […]