The Link Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen arrangerade den 25 maj en heldag om våld mot djur och våld i nära relationer med en föreläsning av Phil Arkow, initiativtagare till The Link i USA. Arkow visar på ett samband mellan våldsutövning mot djur och personer som senare döms för våldsbrott mot människor. I nära relationer kan […]