Vargen är kanske det djur som väcker mest känslor hos svenskarna. Kärlek, rädsla, bevarande eller jaktinstinkt. Gott eller ont, rätt eller fel? Oavsett känsla, har riksdagen fastslagit att rovdjurspolitiken i Sverige ska bygga på långsiktigt livskraftiga stammar. Vargen är därför fridlyst.

Trots det är vargen i dag en hotad art. Det finns få vargar och det kan ge problem med inavel. Sverige har mycket goda förutsättningar att hysa rovdjur, vi är ett stort, glest befolkat land med enorma naturområden med mycket vilt. Ändå är vi ett av de EU-länder som har minst antal vargar i förhållande till yta och folkmängd.

Gå in och rösta nederst på sidan, tack 
> Dagens Nyheter

Foto; Grimma skjuten i Sjundareviret 20181001