Skip to main content

Maria Ljung: Vargen ...

Vargen är kanske det djur som väcker mest känslor hos svenskarna. Kärlek, rädsla, bevarande eller jaktinstinkt. Gott eller ont, rätt eller fel? Oavsett känsla, har riksdagen fastslagit att rovdjurspolitiken i Sverige ska bygga på långsiktigt livskraftiga stammar. Vargen är därför fridlyst. Trots det är vargen i dag en hotad art. Det finns få vargar och […]

Tvingas offentliggör

Stockholm (JJ) Kammarrätten tvingar länsstyrelsen i Stockholm att offentliggöra var Södertörnsvargen sköts i skyddsjakt i januari. Föreningen Jaktkritikerna har överklagat sekretessbeslutet och fått rätt. – På grund av hot ville vi skydda en gård, säger Göran Åström vid länsstyrelsen i Jaktjournalens webbradio. Länsstyrelsen har hemlighållit skottplatsens position med hänvisning till att den kan kopplas till […]

Rättegång mot vargsk

Nästa vecka hålls rättegången mot jägaren som sköt en varg för att freda sin hund i Sjundareviret i Södermanland. Mannen är åtalad för grov olaga jakt. Däremot har åtalet om brott mot kameraövervakningslagen lagts ner efter en miss av åklagaren. Rättegången vid tingsrätten i Södertälje inleds på måndag. Jägaren är åtalad för grov olaga jakt […]

Vargvänner krävde mo

Vargfrågan lever vidare i Haninge. En mindre demonstration bland vargvänner hölls under måndagen utanför Haninges kommunhus. Demonstranterna krävde lokalpolitikern Alexandra Anstrells (M) avgång. Under måndagens kommunstyrelse samlades ett 20-tal demonstranter utanför kommunhuset. De krävde att kommunstyrelseledamoten Alexandra Anstrell avgick från sina lokala förtroendeuppdrag. – Hon sitter också i Tyrestas styrelse och vi tycker inte att […]

Få fall av illegal v

> Miljöåklagare Christer Jarlås leder åklagarmyndighetens arbete mot grova jaktbrott Trots att forskningen visar att vartannat dödsfall i den svenska vargstammen orsakas av illegal jakt så är det ytterst få fall som utreds och ännu färre som går till åtal. En av förklaringarna är resursbrist hos polisen – men också att polisen läcker. Det hävdar den […]

 
error: Content is protected !!