En 50-årig man i den så kallade jakthärvan i Västmanland omhäktades på måndagen. Mannen är fortsatt på sannolika skäl misstänkt för grovt jaktbrott.

Idag skulle åtal vara väckt, men istället omhäktas mannen fram till den 3 december.
> Läs mer

Det offentliga protokollet

VstmanlandsTRB5279-18Beslutunderrttegng2018-11-19[2698]