Norge

Rovviltnämnderna i vargzonen, en långsmal rimpa på gränsen till Sverige, har beslutat att tre vargflockar ska skjutas inne i vargzonen. Norska klimat- och miljödepartementet har sista ordet i frågan.

NJFF skriver nu till regeringen:

”Konsekvensen av att Stortinget önskar en vargzon är att en del av befolkningen måste ta belastningen med att ha varg i sina närområden över tid. När de beslutade beståndsmålet är nått och förpliktelserna och villkoren för jakt är uppfyllt, må det öppnas för licensjakt också innanför vargzonen”, skriver NJFF till regeringen.

> Läs mer