Studier visar att örnar dör av blyförgiftning. Örnarna äter kadaver som innehåller blyammunition och tappar flygförmågan. Victor Persson på Stockholm vildfågel rehab har utvecklat en ny metod att bota blyförgiftade örnar så att fågeln kan släppas fri igen.

Victor Person har nyligen fått in en blyförgiftad havsörn som behandlas med en ny metod och örnen svarar bra på behandlingen.

Ny metod

– Vi har en ny metod med olika receptbelagda mediciner som vi kombinerar i samarbete med veterinär. I vårt forskningsprojekt försöker vi rena organen från tungmetaller. Vi kan inte operera bort blyet men vi kan kapsla in blyet med bindningsmedel. När magen kommer i gång kan blyet komma ut den normala vägen, säger Victor Persson.

> Läs mer