> Miljöåklagare Christer Jarlås leder åklagarmyndighetens arbete mot grova jaktbrott

Trots att forskningen visar att vartannat dödsfall i den svenska vargstammen orsakas av illegal jakt så är det ytterst få fall som utreds och ännu färre som går till åtal. En av förklaringarna är resursbrist hos polisen – men också att polisen läcker. Det hävdar den ansvarige åklagaren inom området.
> Intervjuv men C Jarlås