Sex vargar får fällas i Flatenreviret enligt länsstyrelsens Dalarnas beslut. Totalt har nu åtta vargar skjutits i reviret.

– När det rapporterats in att en varg skjutits med stöd av 40 c § i jaktförordningen blir det ett ärende för polisen. Vi på Länsstyrelsen gör alltså ingen bedömning i frågan. Då vargen inte fälldes med stöd av licensjaktsbeslutet kommer licenjakten att fortgå, säger Marie Edvall, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.
 Vargen sköts med stöd av 40 c § i jaktförordningen, vilket betyder att den avlivats av djurskyddsskäl.

>Läs mer