Fler åklagare kan komma att utreda grova jaktbrott på de stora rovdjuren.
I dag är det främst miljöåklagarna Åse Schoultz och Christer B Jarlås som utreder grova jaktbrott på björn, varg, järv och lodjur.
– Jag ska ta upp frågan nu på måndag med chefen för enheten, säger Christer B Jarlås.

Enligt Christer B Jarlås är de grova jaktbrotten betungande ärenden eftersom det är så stort medialt intresse.
Han berättar också att det förts diskussioner om att ha specialister på artskyddsbrott bland åklagarna på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Men diskussionerna utmynnade i att det inte ska finnas några sådana specialister.

Fakta

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs bland annat ärenden om brott mot miljöbalken, arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen, miljöbrottslighet som åtalas med stöd av annan primär lagstiftning samt grova jaktbrott för de fredade rovdjuren.
Riksenheten bedriver verksamhet på fem ställen i landet: Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Östersund. Kansliort är Malmö.

>Läs mer