Idag avslutas rättegången mot den 75-årige man som sköt en vargtik i Sjudareviret 2015. Åklagaren yrkar på 6 månaders fängelse.

Åklagaren Christer B Jarlås menar att jakt har bedrivits och hänvisar till sms-konversationer, där skytten bland annat gratulerats av vänner i området.

Han anser även att diskussionen i media felaktigt fokuserat på om undantagsregeln paragraf 28 i Jaktförordningen varit tillämplig. Enligt åklagaren handlar målet istället om jakt kan anses ha bedrivits eller ej. Rätten ska pröva om det i så fall är ett grovt jaktbrott.

I frågan om vad mannen bör få för straff resonerar åklagaren att, om mannen döms, ligger miniminivån på 6 månader för grovt jaktbrott, max nivån på 4 år. 

Hör åklagaren Christer B Jarlås resonerar kring påföljden i klippet. 

> Läs mer