”Skyddsjakten på Södertörnsvargen pågår på grund av ”tvingande skäl av social karaktär” enligt länsstyrelsen. Men varför skulle det inte kunna finnas vargar i Tyresta, som trots allt är en vildmark och nationalpark?”, skriver Ulf Djupedal och Birgit Gebel i Haninge.

I Sverige antas cirka 300 vargar leva.
Detta antal motsvarar vad man på Naturvårdsverket menar är den undre gränsen för ”gynnsam bevarandestatus”.

En av dessa vargar har sedan juni befunnit sig i Haninge och Tyresöskogarna.
Då vargen är ett mycket socialt djur är det helt naturligt att hon söker sällskap/partner.
> Mitt i Haninge