Nytt beslut har tagits säger Johan Nyqvist, handläggare på Länsstyrelsen J

Jämtland (JJ) Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt på två vargar i renskötselområdet i Jämtland.

 Det handlar om två vargar som uppehåller sig i renskötselns året runt-marker i trakterna av Vålådalen.
> Aktuellt
> Lst Jämtland