Under nyårsdagen observerades en trebent varg i Häradsbäck öster om Älmhult nära Blekingegränsen. Sist den sågs var för ett par år sedan utanför Växjö.

Det var på nyårsdagen som vargen fångades på en viltkamera utanför Häradsbäck i Kronobergs län nära Blekingegränsen. Speciellt med just denna varg är att den bara har tre ben.

– Halva det vänstra bakbenet är av så den rör sig lite annorlunda. Vargar brukar flyta fram med en väldigt smidig rörelse men den här skumpar fram, säger rovdjursspåraren Lasse Carlsson vid länsstyrelsen Blekinge.

> Läs mer