Löshundsjägare ÄR Sveriges värsta och högst medvetna djurplågare. De släpper sina hundar trots riskerna och gör så medvetet eftersom de ser djuren som verktyg. Statistiken varierar år från år, men det står mer än tydligt att vargen och övriga rovdjur skadar/dödar mycket få jakthundar om man vågar se totalbilden. De flesta dödas/skadas av andra orsaker, […]