Med anledning av att flertalet jägare under kort tid trott sig se något helt annat än det de faktiskt sköt, anser Revolution Rov att syntest på jägare över 50 år borde ske varje år (där dålig syn leder till omedelbar åtgärd för detta), lagkrav på årlig uppskjutning mot rörligt mål för samtliga jägare i Sverige. 
Intyg på hela jaktlagets tester på godkänd skjutbana ska godkännas av polismyndighet.
Högre krav och införande av kontrollenhet mot jaktlag och jägarorganisationer bör vara en självklarhet.
Detta skriver Facebookgruppen > RevolutionRov

> Vildsvinsjägare sköt ko – såg fel
Från den 27/9
Vildsvin = Ko

> Älgjägare sköt björn
Från den 20/ 10
Björn = Älg
En anmälan om jaktbrott är upprättad, vilket är rutin.
Björnen ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys.