I Svenska Österbotten i Finland växer protesterna mot varg. Det har gått så långt att lokala politiker gemensamt kräver åtgärder. Sju österbottniska kommuner har via skrivelser begärt en ökad jakt i området.

 Finlands viltcentral väntas enligt  finska public service-bolaget Yle ge besked under fredagen.

Svenska Österbotten med Vasa som huvudort har en allt tätare vargstam, som påverkar både jakt och friluftsliv.

Lokala politiker oroade

Enligt de sju kommuner som undertecknat dokumentet har vargarna ändrat beteende och kommer nu allt närmare samhällen och människor.

– Det är fel att vi ska vara rädda för vargen. Vargen borde vara rädd för människan, säger Håkan Knip, kommunstyrelsens ordförande i Malax i en intervju i Yle.

> Läs mer