Under lördagen fälldes ännu en skabbangripen varg i Flatenreviret, det uppger länsstyrelsen Dalarna på sin hemsida.

Vargen sköts med stöd av paragraf 40C i jaktförordningen och räknas därför inte in i tilldelningen.

– När det rapporterats in att en varg skjutits med stöd av 40 c § i jaktförordningen blir det ett ärende för polisen.
 säger Marie Edvall, rovdjurshandläggare till Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.
>Läs mer

Ytterligare en skabbangripen varg skjuten i Flaten-Billsjöreviret
skriver länsstyrelsen dalarna på deras > webbsida.