Under fredagsförmiddagen bjöd Länsstyrelsen i Dalarnas län in till pressträff med anledning av beslutet att återuppta licensjakten på varg

Anledningen till att jakten återupptas är att en av de vargar som fälldes under licensjakten, sköts med stöd av 40 c § jaktförordningen, och räknas därför inte in i licensjaktens tilldelning. En varg återstår därmed i årets licensjakt. 

Vargen, som var svårt skabbangripen, rapporterades till polisen att den skjutits med stöd av 40 c §: ”Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.” Förordning (2017:1255).
> Läs mer