Inom kort beslutar länsstyrelsen om det ska genomföras skyddsjakt på 13 järvar och en varg, i områden där konflikt kan uppstå med renskötseln.
När det gäller vargen har två samebyar ansökt om skyddsjakt på samma individ.

– Vi vet inte vilken individ det är och senaste dna-provet togs på torsdagen. Tidigare dna-prov har inte gett något svar på grund av att det varit för blött, säger Mikael Wallén som handlägger ansökningarna på länsstyrelsen.

Att spåra via helikopter har inte varit aktuellt på grund av vädret och det behövs djupare snötäcke för spårning.

Enligt läget på fredagen har det inte förekommit dokumenterade rivningar av ren, däremot finns uppgifter om att jaktförsök observerats.

Är det här en varg som dykt upp i trakterna eller har den funnits där?
– Vi tror att det är en av de vargar som funnits där under sommaren och som vi samlat dna från men vi vet inte vilken individ det är, säger Mikael Wallén.

En fråga länsstyrelsen vill ha svar på är vilket genetiskt ursprung vargen har.

Det är Tossåsens och Handölsdalens samebyar som ansökt om skyddsjakt på vargen.

Från samebyarna finns också ansökningar om skyddsjakt på 5 respektive 4 järvar, samt 4 ansökningar om järvjakt från Mittådalens sameby.

– Vad jag vet har det inte sökts på så många järvar tidigare i ett ansökningsförfarande, enligt Mikael Wallén.

Har det blivit ökad föryngring som gör att det finns fler järvar?
– Järvstammen har ökat i länet och den finns framförallt koncentrerad i södra Jämtland och Härjedalsfjällen i området där samebyarna håller till, säger Mikael Wallén.

Enligt honom är ansökningarna om skyddsjakt på järv mer inriktade mot förebyggande åtgärder, för att minska rovdjurstrycket på åretruntmarkerna för rennäringen.

– Beslut kommer inom tämligen kort tid, säger Mikael Wallén.

Källa: Ltz.se