assalto 1995 a maio 2018 constatou-se 617 ataques do lobo em cães na Noruega e na Suécia. Daqueles parado 400 ataque do cão morreu. Os ataques quase exclusivamente cães de caça, homens 80 por cento dos condutores de cães, no entanto, não parou de lançar cães de caça, porque há lobos na terra. Samtidigt är det en lika stor andel av hundförarna som är mer eller mindre villiga att försöka minska riskerna för att få hunden tagen av varg.

Det framgår av en forskningsrapport som det norska Miljödirektoratet begärt från Nina, Norskinstitutt for naturforskning.

Oftast sker attackerna i vargrevir
Både i Sverige och Norge sker drygt 70 procent av angreppen i ett vargrevir eller inom tio kilometers avstånd till reviret.

Leia mais