rån 1995 till maj 2018 har det noterats 617 vargangrepp mot hundar i Norge och Sverige. Av dessa slutade 400 angrepp med att hunden dog. Angreppen gäller nästan uteslutande jakthundar, men 80 procent av hundförarna har dock inte slutat att släppa jakthundar på grund av att det finns varg på markerna. Samtidigt är det en lika stor andel av hundförarna som är mer eller mindre villiga att försöka minska riskerna för att få hunden tagen av varg.

Det framgår av en forskningsrapport som det norska Miljödirektoratet begärt från Nina, Norskinstitutt for naturforskning.

Oftast sker attackerna i vargrevir
Både i Sverige och Norge sker drygt 70 procent av angreppen i ett vargrevir eller inom tio kilometers avstånd till reviret.

Läs mer