overval 1995 tot en met mei 2018 is opgemerkt 617 Wolf aanvallen op honden in Noorwegen en Zweden. Van die gestopt 400 aanval van de hond is overleden. De aanvallen vrijwel uitsluitend jachthonden, mannen 80 procent van de hondengeleiders, echter, is niet gestopt met het vrijgeven van jachthonden, want er zijn wolven in het land. Samtidigt är det en lika stor andel av hundförarna som är mer eller mindre villiga att försöka minska riskerna för att få hunden tagen av varg.

Det framgår av en forskningsrapport som det norska Miljödirektoratet begärt från Nina, Norskinstitutt for naturforskning.

Oftast sker attackerna i vargrevir
Både i Sverige och Norge sker drygt 70 procent av angreppen i ett vargrevir eller inom tio kilometers avstånd till reviret.

Lees verder