Det er bydende nødvendigt, at regeringen forsvarer den svenske rovdyr administrationen og parlamentet traf beslutningerne. Alle store rovdyr skal forvaltes på en ansvarlig måde, og den kombinerede rovdyr tryk skal holdes på et rimeligt niveau, skriver Runar Filper og Mats Nordberg, SD.

Predator ledelse har været genstand for heftig debat i mange år. Efterhånden begyndte vi at bringe komponenter til en ledelse, der måske med tiden opnå accept fra både den offentlige og jægere.

I denne følsomme position er nu truet rovdyr forvaltning af et forslag fra Europa-Kommissionen, der indebærer en meget restriktiv fortolkning af EU:s teknik- og Habitat om aggressiv jagt, hvilket ville umuliggøre de svenske og finske styringsmodeller om rovdyr. den 30 Oktober i år, holdt et møde høring om forslaget i Bruxelles, hvor Sverige repræsentanter valgte ikke hørt.

Svenske Hunters Association har skrevet til regeringen påpeget, at forslaget ville forhindre parlamentet godkendte rovdyr politik, og at regeringen bør derfor hurtigst muligt afklare landets holdning til Europa-Kommissionen.

> Læs mere