Prendere una posizione ora, prima che sia troppo tardi. SHARE, SPRID OCH SKRIV UNDER DEN HÄR NAMNLISTAN 👍

EU tillåter inte jakt på hotade eller sårbara arter enligt sitt art- e Habitat. Sulla lista degli animali protetti è la lince svedese nel livello di vulnerabilità. Vår svenska lodjursstam består av endast ca.1200 individer och ändå anser regeringen och Naturvårdsverket att lodjuren återigen ska få jagas…?!
LISTAN LIGGER TILL JAKTSTOPPET DEN 31 MARS.