TA STÄLLNING NU INNAN DET ÄR FÖR SENT. DELA, SPRID OCH SKRIV UNDER DEN HÄR NAMNLISTAN 👍

EU tillåter inte jakt på hotade eller sårbara arter enligt sitt art- och habitatdirektiv. På listan över skyddade djur står det svenska lodjuret i nivån sårbar. Vår svenska lodjursstam består av endast ca.1200 individer och ändå anser regeringen och Naturvårdsverket att lodjuren återigen ska få jagas…?!
LISTAN LIGGER TILL JAKTSTOPPET DEN 31 MARS.