Wolf Army Sweden vädjar till skogsägare i Holmen skog.

Att protestera mot en skyddsjakt eller förflyttning av vargtiken Susi som slagit sig ner i området kring Betarsjön i Junsele. Förekomst av varg främjar skogsnäringen som följd av mindre skador på plantor. Det finns områden där samer kan flytta sina renar utan att stöta sig med vargparet som dessutom är genetiskt viktigta. Exempelvis kan renarna drivas närmare kusten eller norrut mot Dorotea. Klimatmässigt är det ingen större skillnad. Vi vädjar till skogsägarna i Västernorrland att sätt stopp för skyddsjakten på vargtiken Susi och hennes följeslagare.

Wolf Army Sweden