En varg som sköts av länsstyrelsens personal från helikopter har visat sig vara en ”viktig” varg. – Läget var akut, säger Moa Walldén, handläggare på länsstyrelsen i Jämtland.

Avkomma till Galvenhanen

Nu visar DNA-prov från vargen att den var en så kallad F1:a, en avkomma till den invandrade Galvenhanen i reviret Prästskogen 3 i Hälsingland.

>Läs mer

Svenska Rovdjursföreningen

Skriver Igår kl. 08:36

Genetisk viktig varg skjuten i skyddsjakt i Jämtland…

Omsorgen om genetiskt viktiga vargar för att dämpa inaveln i den skandinaviska populationen tycks alltmer vara mest prat. ”Ett spel för galleriet”.
1 mars gav Länsstyrelsen i Jämtland tillstånd att inleda skyddsjakt på en varg som dödade ren i området Vemhån på Handölsdalens vinterbetesområde.
Ansökan kom in samma dag som tillståndet gavs. Senare samma dag var vargen död, skjuten från helikopter.
När tillståndet för jakt gavs 1 mars kände ingen till den genetiska statusen på vargen. Först sedan vargtiken var död gjordes en DNA-analys som visade att hon var född i reviret Prästskogen 3, alltså dotter till den rysk-finska invandraren Galvenhanen.
En avkomma efter en invandrare, en F1, är näst intill lika viktig som en invandrare i det genetiska läge som rådet i bland våra vargar.