Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Myndigheten har nu beslutat att utreda frågan ännu ett varv innan man fattar ett slutligt beslut.

Enligt strategin för svensk viltförvaltning tittar Naturvårdsverket på möjligheter att jaga på nya sätt. Under våren 2018 påbörjade Naturvårdsverket en översyn av föreskrifter om jaktmedel. I förslaget till nya föreskrifter fanns ett förslag om att tillåta jakt med pilbåge i Sverige, en jaktform som är tillåten i bland annat Danmark, USA och på Åland. Ett stort antal myndigheter och intresseorganisationer lämnade synpunkter på förslaget om nya föreskrifter om jaktmedel.

– Det kom in många synpunkter på förslaget. Det är positivt och visar på ett stort engagemang i frågan. Att vi får in synpunkter är ju syftet med en remiss, säger Hanna Dittrich Söderman i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

– Synpunkterna handlar å ena sidan om att man ifrågasätter om pilbågsjakt innebär för stor risk för onödigt lidande för viltet och å andra sidan om att förslaget är för snävt utformat, fortsätter hon.

> Läs mer