Vargfrågan lever vidare i Haninge. En mindre demonstration bland vargvänner hölls under måndagen utanför Haninges kommunhus. Demonstranterna krävde lokalpolitikern Alexandra Anstrells (M) avgång.

Under måndagens kommunstyrelse samlades ett 20-tal demonstranter utanför kommunhuset. De krävde att kommunstyrelseledamoten Alexandra Anstrell avgick från sina lokala förtroendeuppdrag.

– Hon sitter också i Tyrestas styrelse och vi tycker inte att en jägare med den inställningen till vilda djur, speciellt rödlistade, passar i styrelsen för en nationalpark, sade djurrättsaktivisten Ewa Danielsson till Mitt i efter demonstrationen.

– Vi anser inte att det ligger i en kommunpolitikers uppdrag att ha en åsikt om vilka arter som ska finnas i en kommun.

Demonstrationen pågick i en timme, medan kommunstyrelsemötet pågick inne i kommunhuset.

Alexandra Anstrell och demonstranterna möttes aldrig under måndagen.

> Läs mer