– DNA-analysen visar att det här rör sig om samma skygga hanvarg som rört sig i gränstrakterna mellan Skåne och Kronobergs län under fem års tid, och som vi har identifierat vid flera tillfällen genom spillningsprov. Vi hade inga dokumenterade angrepp på varken tamboskap eller hundar från den här individen, säger Tom Espgård, en av de ansvariga för viltfrågor på Länsstyrelsen Skåne. 

I trakten fick vargen så småningom namnet ”Snapphanen”, för att den verkade vara mer eller mindre bofast i gränsregionen. Det var den 16 augusti som vargen sköts under en jakt i nordöstra Skåne. Vargen skickades för obduktion till SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt. Själva DNA-analysen har därefter gjorts av Viltskadecenter inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Grimsö.

> Läs mer

(Obduktionsprotokoll kommer inom kort/Admin)
Skjutna Skånevargen kom från Svartåskogarna