Alliansregeringen har tagit tydlig ställning för att alla våra stora rovdjur ska ha livskraftiga stammar.
Därför är det välkommet att Naturvårdsverket nu presenterat sin bedömning av gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.

Den grundar sig på åratal av forskning i projektet Skandulv, som samlar Sveriges och Norges främsta rovdjursexperter. De vetenskapligt framtagna värdena förs nu in i Sveriges förvaltningsplan för varg, vilket gör att den blir komplett.

Klicka på källänken nedan för att läsa hela artikeln:

Källa: Norrteljetidning.se