Wolf Army Sweden vädjar till och protesterar mot en skyddsjakt eller förflyttning av vargtiken Susi som slagit sig ner i området kring Betarsjön i Junsele.
Förekomst av varg befrämjar även skogsnäringen som följd av mindre skador på plant. Det finns områden där samebyn kan flytta sina renar utan att stöta sig med vargparet som dessutom är genetiskt viktigt. Exempelvis kan renarna drivas närmare kusten eller norrut mot Dorotea. Klimat mässigt är det ingen större skillnad.

Vi vädjar att ni betänker och sätter stopp för skyddsjakten på vargtiken Susi och hennes följeslagare. Om man flyttar paret riskerar de att splittras och framtida valpar blir återigen fördröjt. Den genetiska förbättringen som är så nödvändig blir omöjlig om det ska fortsättas att avliva de genetiskt värdefulla få vargar som finns.

Källa: WAS