Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nu publiceras i PLOS Biology.

Tjugoen författare från 10 länder har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mäter effekten av åtgärder som ska minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap. Dessa åtgärder spelar ofta en viktig roll i konflikter kring rovdjur.

> Läs mer på SLU