Attityden till varg håller på att förändras i USA. Nyligen röstade representanthuset för att ta bort det federala skyddet för varg, vilket ger delstaterna rätt att ta regionala beslut om jakt.

Vargen har haft ett strikt skydd genom federala lagar som alla delstater, förutom Alaska, har ålagts att följa. Förslaget för en förändring av skyddet kom från delstaten Wisconsin, men redan under Barack Obama fanns planer på att lätta på skyddet. Då konstaterade Obamas administration att vargarna inte behövde samma skydd längre och tog bort skyddet.

Men en federal domstol ändrade 2014 beslutet, och konstaterade att vargpopulationen inte hade återhämtat sig tillräckligt för att häva skyddet.

Ett av huvudargumenten har varit och är fortfarande att skyddet av vargen har visat sig så effektivt, att vargarna har ökat snabbt i USA. De är nu ett påtagligt hot mot boskap, husdjur och människor i flera delstater. Tidningen The Hill skriver om fredagens beslut i representanthuset.

> Läs mer