De siste dagene har flere personer sett ulv i indre Finnmark. Det er et meget sjeldent syn i Norges nordligste fylke.

– Vi kjørte bil da vi oppdaget noe som kom på veien. Vi bremset, og holdt på å kjøre på den. Jeg så med en gang at det var en ulv, forteller Anne Berit Anti.

Reineier Johan Henrik Skum i Fiettar reinbeitedistrikt forteller at de har grunner til å tro at ulven nå har oppsøkt reinsdyrene deres.

– Vi vet ikke hva som har skjedd eller hvor mange som er skadet. Vi tror den har gått i flokken vår etter å ha vært i saueflokken, sier Skum.

Ulv vil alltid ta sauer

Leder for Rovviltets røst, Anne Margrethe Vadder, er sterkt uenig med bonden om at problemet bør løses ved å drepe ulven. 

IMOT FELLING: Anne Margrethe Vadder er sterkt i mot felling av ulv.
FOTO: PRIVAT

– Det står ingen steder i rovviltforliket at streifulv ikke skal aksepteres selv om dette er utenfor sonen. Streifulv på vandring aksepteres. En ulv vil alltid ta sauer som den kommer over.
Hun oppfordrer bøndene til å øke tilsyn fram til ulven vandrer videre.
– Dette er antakeligvis en enslig streifulv, og den vil vandre videre.

> Läs mer