Stockholm (JJ) Kammarrätten tvingar länsstyrelsen i Stockholm att offentliggöra var Södertörnsvargen sköts i skyddsjakt i januari. Föreningen Jaktkritikerna har överklagat sekretessbeslutet och fått rätt. – På grund av hot ville vi skydda en gård, säger Göran Åström vid länsstyrelsen i Jaktjournalens webbradio.

Länsstyrelsen har hemlighållit skottplatsens position med hänvisning till att den kan kopplas till en bostadsadress i området.

Upphäver sekretessen
Kammarrätten håller inte med utan ålägger länsstyrelsen att offentliggöra GPS-positionen för var vargtiken sköts.
> Läs mer
*Inväntar närmar info om exakt var Grimma sköts men så långt så har vi Åva Gård !

————————————————————–

HUR SKYDDSJAKTEN PÅ GRIMMA BEDREVS
Jägargruppen består av en överlägsen armé av fordon, människor, hundar, vapen och materiel.

Jägare tillåts jaga med mörkersikten för att underlätta jakt oavsett tid på dygnet, oavsett tid på året.

Jägare tillåts ha gps för att spåra fyrfotade djur. Själva kan de inte.

Jägare tillåts jaga från fordon för att öka rörligheten och komma ikapp en springande varg. Ofta skjuter man även ifrån fordonet – trots att detta är förbjudet. Man avlivar därefter djuret stående, utanför fordonet för att det skall bli ett lagligt skott som kan påvisa död.

Jägare tillåts stå på pass med små luckor mellan sig för att så många vapen som möjligt ska kunna riktas mot ett mål.

Jägare tillåts jaga med hund (oftast släpps hundarna lösa i skogen för att driva vargen åt det håll där jägarna står på pass. Om inte jägarna släppte hundarna lösa i skogen, skulle inte hundar attackeras av varg. Hundarna springer in i vargreviret och vargen försvarar därmed sitt revir. Jägarna får ytterligare ett mantra att upprepa. Vargar är grymma djur som biter ihjäl hundar.

GRIMMA var en ensam jägare som hade en överlägsen armé av människor, hundar fordon, vapen och materiel emot sig. En brutal skyddsjakt.

Var blev hon skjuten? – En öppen uppgift som svenska folket har rätt att ta del av. Platsen sekretessbeläggs av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beordrar även Statens veterinäravdelning att inte lämna ut uppgiften vid förfrågan.

Att skjuta en varg i en Nationalpark är förbjudet enligt svensk lag och detta är en brottslig handling. Det är jägare som tillika är politiker och Länsstyrelsepersonal. GRIMMA är skjuten som en ren politisk åtgärd för att få fortsätta med jakt i området.

Politiker begår en brottslig handling och vill nu skydda sig från fängelse. Därför sekretessbelägger man var GRIMMA blev skjuten.

Tron på att politiker vill ha varg i Sverige är död för länge sedan.

Den långsiktiga strategin för jägarkåren, är att genom en målmedveten plan utrota varg i Sverige. De rysk-finska vargarna som utgör de första vargarna i Sverige ska inte få fortplanta sig med de norska vargarna, för att därmed skapa en stark, frisk och större vargstam.

Skrivet av Anonym Källa på grund av hotbild