NORGE

 – Vi har nylig skutt to ulver, sier jaktlagsleder Arne Sveen på telefon til NRK, på vei for å undersøke ulvene sammen med Statens Naturoppsyn.

Han forteller at de har brukt jula på å forberede seg på jakta, og at de har visst om akkurat disse ulvene siden fjerde dag jul.

Ved hjelp av såkalte flaggliner, som er en line som legges ut 50–70 cm over bakken, og en rekke jegere, ble det laget en stor ring rundt ulvene.

– Det ble først skutt én ulv som forsøkte å rømme ut av ringen. Deretter skjøt vi en ulv til, forklarer Sveen.
 > NRK

01 januari
Skjutna vargar Norge = 2