Attityden till varg håller på att förändras i USA. Nyligen röstade representanthuset för att ta bort det federala skyddet för varg, vilket ger delstaterna rätt att ta regionala beslut om jakt. Vargen har haft ett strikt skydd genom federala lagar som alla delstater, förutom Alaska, har ålagts att följa. Förslaget för en förändring av skyddet […]