Provsvar från de prover som Länsstyrelsen tagit från vargen som mest troligen är på Grans samebys marker i Västerbotten väntas till i slutet av veckan. Fel i postförsändelsen är orsaken till att svaret dröjer. I förra veckan togs flera prover från den misstänkta varg som rivit minst 11 renar i Norrbotten och Västerbotten. Men enligt […]