Skelett, benrester och hudar låg i flera stora högar när de upptäcktes. Delar av slaktresterna hade legat en tid, andra såg ut att vara färska när tippen upptäcktes. Bedömningen av slaktresterna är att de i huvudsak kommer från älg. – Omfattningen överstiger vad som är lämpligt, utredning pågår och sannolikt kommer åtalsanmälan att lämnas in, […]