Beslut om skyddsjakt Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Idre nya sameby, Älvdalens kommun. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Villkor för beslutet Länsstyrelsen beslutar att nedan angivna villkor ska gälla för jakten enligt detta beslut. Jakt som inte följer […]