Jägarbeviset är en förutsättning för att kunna söka och beviljas licens för jaktvapen. Utredningen har pågått under större delen av 2018 men först nu presenterar åklagare och polis vad man har kommit fram till. Misstankarna gäller två provledare som mot ersättning ska ha utfärdat jägarbevis till ett sextiotal personer som inte har genomfört sin jägarexamen […]